Hoe ver ben jij?

Misschien wil je zwanger worden, ben je al zwanger of wil je weten wat je moet doen na de bevalling. Vul het hieronder in en krijg precies de informatie die je moet weten, voor jouw fase.

Meer informatie
Voor dringende hulp!
06 53 79 02 03

Bij geen gehoor kunt u ons oproepen
via de semafoon, 06 65 01 81 08

Voor afspraken

Maandag, dinsdag, donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

0513 41 92 23

Algemene informatie

 Informatie om tijdens je zwangerschap te lezen
Veilig zwanger, M. Croon/B. Smulders
Veilig bevallen, M. Croon/B. Smulders
Het grote wonder, I. Nilssen
Duik in je weeën, C. Salomé/J. de Wit
Bevallen en opstaan, J. Spanjer e.a.
Borstvoeding geven, Adrienne de Reede-Duursma

Op www.rijksoverheid.nl vind je veel informatie. Bijvoorbeeld over zwangerschap en werken.


Klachten

Indien je ontevreden bent over de verloskundige hulp dan is het aan te raden eerst met betreffende verloskundige zelf daarover te praten. We lossen eventuele problemen graag het liefst zo snel mogelijk samen met je op. Kom je met ons niet tot een oplossing, dan kun je contact opnemen met onze beroepsvereniging:

KNOV, Postbus 18,
3720 AA Bilthoven.
Declaraties

Onze betalingsvoorwaarden, vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van verloskundigen (KNOV), hangen ter inzage op de mededelingsborden in het praktijkgebouw en zijn tevens op uw verzoek bij ons te verkrijgen.


© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Praktijk voor Verloskunde Skarsterlân. Praktijk voor Verloskunde Skarsterlân spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Praktijk voor Verloskunde Skarsterlân, noch de makers van deze brochure enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.