Hoe ver ben jij?

Misschien wil je zwanger worden, ben je al zwanger of wil je weten wat je moet doen na de bevalling. Vul het hieronder in en krijg precies de informatie die je moet weten, voor jouw fase.

Meer informatie
Voor dringende hulp!
06 53 79 02 03

Bij geen gehoor kunt u ons oproepen
via de semafoon, 06 65 01 81 08

Voor afspraken

Maandag, dinsdag, donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

0513 41 92 23

Prenataal onderzoek

Prenataal onderzoek


Algemeen
De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een klein percentage (ongeveer 3 tot 4%) van alle
kinderen heeft bij de geboorte een aangeboren aandoening, zoals het Down-syndroom (‘mongooltje’) of een
open rug (neuraal buis defect of spina bifida). Soms is het mogelijk bij het ongeboren kind een dergelijke
aandoening op te sporen (prenatale diagnostiek) of vast te stellen of er een verhoogde kans is op een
dergelijke aandoening (prenatale screening).

 

Wat is prenatale screening?
‘Prenataal’ betekent ‘voor de geboorte’; een screening is een onderzoek door middel van een test.
Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een
verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking.
Prenatale screening is dus een vorm van kansbepaling. Alle screeningstesten berekenen de kans dat jullie kind
een aangeboren aandoening zou kunnen hebben. Dat wil dus zeggen dat de testen niet met zekerheid
kunnen vaststellen of jullie kind een aandoening heeft, maar dat zij alleen maar een indruk kunnen geven of het
kindje een verhoogde kans heeft op een bepaalde aandoening. Als uit de test blijkt dat deze kans verhoogd is,
komen jullie in aanmerking voor verder onderzoek. Dit vervolgonderzoek wordt prenatale diagnostiek genoemd (zie Prenatale diagnostiek).

 

Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening?
Voor prenatale screening bestaan er verschillende testen:

• de combinatietest: een bloedtest bij de moeder gecombineerd met echoscopisch onderzoek naar de hoeveelheid vocht in de huidplooi van de nek van de baby: de nekplooimeting (NT-meting, nuchal translucency meting)
• NIPT test: bloedonderzoek naar de foetale chromosomen in het bloed van de moeder
• structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo)

Kijk voor meer informatie en uitleg over de verschillende onderzoeken op: https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/

 


Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale screening plaats?

Combinatietest: tussen 9 en 14 weken
NIPT: na 11 weken
Structureel echoscopisch onderzoek zwangerschapsduur van 18 tot 22 weken

 

Welke aandoeningen kunnen bij prenatale screenîng onderzocht worden?


Er zijn verschillende aandoeningen waarvoor de kans bepaald kan worden: aandoeningen die zijn veroorzaakt
door afwijkingen in de chromosomen (oa. Down-syndroom) en aandoeningen waarbij lichamelijke afwijkingen
op de voorgrond staan (o.a. spina bifida, open rug).